DOMIN HOUSE

DOMIN HOUSE LIFE STYLE

Công trình thi công

Mẫu mái mansard đẹp nhất 2023

Mái mansard, còn có tên gọi phổ biến hơn là mái Pháp. Khối mái có dạng hình thang và được được lợp bằng đá phiến